OVERSLAANDE VONKEN

ekspositie aksiekunst 1967-1975


Herman Ysebaert
Jan Koperdraat
Toos Koedam

Iedereen was welkom, toegang gratis:

Oosterkerk

17 mei t/m 17 juni 2009

al voorbij ...

Mozes en Aäronkerk

21 juni t/m 8 juli 2009

ook al voorbij ...

... Deze exposities zijn afgelopen ... Nieuws over vervolg wordt op deze site bekend gemaakt ... Ideeën of vragen? Mail! ...

Herman Ysebaert, Jan Koperdraat, Toos Koedam:
kollektief en individueel

Een uitgebreid verslag van artistieke ongehoorzaamheid. Monumentaal beeldend werk voor vredesmanifestaties en ander burgerlijk oproer, doorbrekend spektakel op de grenzen van het kunstbeleid, en muurschilderprojekten voor Amsterdammers van alle leeftijden.
Met foto's, teksten, affiches, krantenknipsels, kijkdozen en een keuze uit atelierwerk.

Zie verder de pagina's vredesaksies en andere aksies.

Kollektief schilderij Vredesweek 1967

Initiatieven nu

Tegenover deze terugblik: het heden, met gesignaleerde artistieke uitingen van maatschappelijke betrokkenheid.

Zie verder de pagina Initiatieven nu.

alle musea en kultuur gratis! om te beginnen deze ekspositie

maxiparallax